Ekonomiczne definicje

  • dzień bilansowy Definicja Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego)
  • główny urząd statystyczny (gus) Definicja Instytucja państwowa zajmująca się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z różnych dziedzin; GUS jest podstawowym źródłem informacji statystycznej w Polsce
  • kwota wolna od podatku Definicja Maksymalny dochód, w przypadku którego nie pobiera się podatku (innymi słowy, opodatkowany stawką podatkową równą zeru)
  • reżim kursowy Definicja zasadniczy sposób na kształtowanie kursu walutowego; w teorii ekonomii wyróżnia się dwa modelowe systemy: kursów stałych i kursów płynnych
  • fundusze wewnętrzne Definicja Środki pieniężne na inwestycje pochodzące z firmy, np. zyski

Jak przygotować ze składników:

Jak leczyć

Dla fotografa amatora, dla zawodowego

Do czego służy

Wiedza o społeczeństwie