Ekonomiczne definicje

 • krzywa laffera - Jedną z najbardziej znanych koncepcji, sugerujących że obniżka podatków nie musi wcale prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka podatków
 • inwestycja portfelowa - Zakup udziałów w przedsiębiorstwie bez przejmowania nad nim kontroli
 • marshall alfred - Marshall Alfred (1842-1924) Angielski ekonomista, jeden z założycieli szkoły neoklasycznej. Badacz zachowania konsumentów i producentów, twórca analizy popytu bazują
 • fundusz inwestycyjny - Wspólny fundusz, należący do wielu osób prawnych i fizycznych, stworzony w celu inwestowania na rynku papierów wartościowych. Funduszami inwestycyjnymi zarządzaj&#
 • wolny rynek - Rynek, który funkcjonuje w warunkach wolnej konkurencji
 • raty leasingowe - Uzgodnione przez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy przez leasingobiorcę
 • międzynarodowe instytucje finansowe - Międzynarodowe instytucje finansowe zostały powołane głównie w celu regulowania przepływów finansowych na świecie i zapobiegania wydarzeniom kryzysowym oraz
 • dług publiczny - Suma niespłaconych należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych innym
 • elastyczność cenowa podaży - Zmiana wielkości produkcji w stosunku do zmiany cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany podaży i procentowej zmiany ceny danego dobra. Elastyczność cenowa podaży osi&#
 • ubezpieczenie - Zabezpieczenie przed stratami finansowymi przez podzielenie się ryzykiem z innymi

Gabinet stomatologiczny

 • aleksytymia - Niezdolność do odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i
 • model salutogenetyczny - w przygotowaniu
 • neuropatia obwodowa - Schorzenie i zaburzenie funkcji nerwów obwodowych. Może się objawiać
 • agresja - Termin stosowany w odniesieniu do szerokiej gamy działań
 • opiaty - Alkaloidy otrzymywane z maku lekarskiego o działaniu przeciwbólowym i
 • kofeina - Ksantyna — środek łagodnie stymulujący ośrodkowy układ nerwowy
 • ewaluacja - 1. ogólnie: określenie wartości czegoś;2. w węższym znaczeniu: