Ekonomiczne definicje

  • rachunek zysków i strat Definicja Zestawienie kosztów i strat z dochodami i zyskami firmy w danym okresie; zwany także rachunkiem wyników
  • prawny środek płatniczy Definicja Banknoty i monety nominowane w jakiejś walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego kraju
  • przedsiębiorstwo Definicja podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych jest ono organizacją, która wynajmuje od gospodarstw domowych czynniki produkcji – pracę i kapita&#
  • fundusz inwestycyjny Definicja rednicy finansowi, którzy pozyskują środki finansowe, sprzedając własne udziały podmiotom indywidualnym, a następnie wykorzystują te środki do nabycia zr&
  • polityka ochrony konkurencji Definicja konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do czynienia wówczas, gdy firmy są w stanie wyrobić sobie

Jak przygotować ze składników:

Jak leczyć

Dla fotografa amatora, dla zawodowego

Do czego służy

Wiedza o społeczeństwie