Co to znaczy? Serwis internetowej wiedzy i definicji

Ekonomiczne definicje

Hasła z ekonomii. Wytłumaczenie pojęć ze świata biznesu.

  • powszechne towarzystwo emerytalne Definicja Spółka akcyjna, której przedmiotem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich
  • bank centralny Definicja pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej kraju. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest najczęściej dbałość o wartość pieniądza i
  • jednolity akt europejski Definicja Po ratyfikacji przez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w życie l lipca 1987 roku. JAE stanowi pierwszą poważ

Jak przygotować ze składników:

Gotowanie, składniki, przyprawy. Czyli jak smacznie przygotować potrawę dla partnera:

Jak leczyć

Leczenie duszy. Pomagamy duszy, czyli pan psycholog radzi.