Ekonomiczne definicje

  • kredyt płatniczy Definicja Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tzw. "kredytem odnawialnym"
  • osoba fizyczna Definicja posiadania praw; należy jednak rozróżnić zdolność prawną od zdolności do czynności prawnych (nawet niemowlę może odziedziczyć fortunę
  • strefa euro Definicja Unii Gospodarczej i Walutowej oraz przyjęły wspólną walutę euro. Obecnie w strefie euro jest 16 państw członkowskich UE
  • rynek pracy Definicja wiadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, aby wytwarzać towary i usługi. Rynek pracy jest mechanizmem gospodarczym
  • składka na ubezpieczenie społeczne Definicja 243;w płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, zdrowotnych itp.)

Jak przygotować ze składników:

Jak leczyć

Dla fotografa amatora, dla zawodowego

Do czego służy

Wiedza o społeczeństwie