słownik, wiedzy, znaczenie, lista, pojęć, spis, definicji, znaczenie, oznaczat

Ekonomiczne definicje

Hasła z ekonomii. Wytłumaczenie pojęć ze świata biznesu.

  • Co to jest rola państwa w gospodarce Definicja obowiązującego podmioty gospodarcze oraz regulującego obowiązujące między nimi zasady współdziałania i konkurencji. Przejawem roli legislacyjnej jest również stworzenie sprawnych instytucji
  • Co to jest kapitał obrotowy Definicja Część kapitału płynnego przeznaczona w przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a sumą zobowiązań bieżących
  • Co to jest straty i zyski nadzwyczajne Definicja Straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia

Jak przygotować ze składników:

Gotowanie, składniki, przyprawy. Czyli jak smacznie przygotować potrawę dla partnera:

Jak leczyć

Leczenie duszy. Pomagamy duszy, czyli pan psycholog radzi.