Ekonomiczne definicje

  • działalność gospodarcza Definicja lonych dóbr lub sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź odpłatnym świadczeniem usług. Zgodnie z definicją
  • termin zapadalności Definicja Dzień, w którym - zgodnie z umową - klient winien spłacić kredyt lub inne zobowiązanie finansowe
  • waloryzacja rent i emerytur Definicja Podwyższanie w celu zachowania co najmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
  • zobowiązanie Definicja (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany jest to świadczenie spełnić
  • fundusz emerytalny Definicja uczestnikom dochodów na emeryturze w formie comiesięcznych wypłat aż do chwili śmierci. Fundusze emerytalne mogą mieć różną formę. Istnieją

Jak przygotować ze składników:

Jak leczyć

Dla fotografa amatora, dla zawodowego

Do czego służy

Wiedza o społeczeństwie