Ekonomiczne definicje

 • konkurencyjnoŚć gospodarki - Konkurencyjność jest to zdolność gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na
 • aport - Niepieniężny wkład wnoszony przez wspólnika do spółki
 • spółka cywilna - Jedyna spółka nie działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, a Kodeksu Cywilnego - nie stanowi bowiem formy prowadzenia przedsiębiorstwa, a jedynie pewn&#
 • podatek od gier - Podatnikami podatku od gier są podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające
 • sektory instytucjonalne - Sektory instytucjonalne to wyróżnione w Systemie Rachunków Narodowych grupy podmiotów, pełniących określoną funkcję w gospodarce. Sektorami
 • aprecjacja - Wzmocnienie kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych (albo spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej)
 • hdi - Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index - alternatywny wobec PKB wskaźnik, który mierzy poziom rozwoju kraju biorąc pod uwagę trzy kryteria - długo&#
 • globalna podaż - Wszystkie dobra i usługi produkowane przez gospodarkę
 • efta - Europejska Strefa Wolnego Handlu. Utworzona w 1960 roku przez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię ,Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Początkowo mia&
 • podatek od dochodów osobistych - Podatek od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne

Gabinet stomatologiczny

 • padaczka - zobacz: epilepsja
 • dysforia - Zaburzenie nastroju przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem
 • zachowania zdrowotne - Reaktywne, nawykowe lub celowe formy aktywności człowieka, które
 • amfetamina - Jeden ze związków należacych do klasy amin sympatykomimetycznych o
 • inteligencja emocjonalna - Są to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i
 • neuroadaptacja - Zmiany neuronalne związane zarówno zarówno tolerancją, jak i zespołem
 • picie ucieczkowe - Picie motywowane chęcią lub potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego