Ekonomiczne definicje

  • równowaga gospodarcza Definicja 347;li stan równowagi panuje na wszystkich rynkach towarów i usług oraz czynników produkcji to mówimy o stanie równowagi ogólnej. To czy gospodarka rynkowa jest w
  • inflacja Definicja przy pomocy stopy inflacji, która wyraża procentowo jak szybko zwiększa się poziom cen w danym czasie. Dla przykładu wzrost cen w lipcu o 10% miesięcznie oznacza, ż
  • kapitalizacja Definicja przez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na giełdzie
  • baza monetarna Definicja Inaczej: baza pieniężna
  • stopa inflacji Definicja Procentowy wzrost ogólnego poziomu cen, zazwyczaj podawany w skali roku

Jak przygotować ze składników:

Jak leczyć

Dla fotografa amatora, dla zawodowego

Do czego służy

Wiedza o społeczeństwie