Słownik Al-Anon. Leczenie ekipa wzajemnej pomocy dla członków rodzin alkoholików. Ruch Al-Anon.
anon co to jest

Czy przydatne?

Definicja Al-Anon

Co to znaczy AL-ANON: Oparta na tradycjach Dwunastu Kroków AA ekipa wzajemnej pomocy dla członków rodzin alkoholików. Ruch Al-Anon powstał, gdy żony pierwszych uczestników odkryły, iż problemy w pożyciu z małżonkami pojawiały się z wyjątkiem tego, czy obecnie pili, czy pozostawali w abstynencji. Program Al-Anon jest oparty na założeniu, iż jedyną osobą, którą człowiek może zmienić i kontrolować jest on sam. Członkowie grup są zachęcani, aby z wyjątkiem poczynań alkoholika w rodzinie, znaleźli dla siebie nowy, akceptowalny styl życia. Al-Anon przyjęło hasła i ich fundamentalną formę organizacji - mitingi. Należący do Al-Anon deklarują własną bezsilność wobec alkoholizmu członka rodziny, a ich wysiłki skierowane są na zrozumieniu włsanych reakcji i zastąpieniu ich zachowaniami sprzyjającymi zdrowemu życiu. Program Al-Anon skierowny jest na dokonywanie zmian i postęp. Uczestnicy mitingów uczą się odpowiedzialności za samych siebie, przez zaniechanie koncentracji na bliskim sobie alkoholiku przez "pełne miłości oderwanie się" od niego. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki] (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Leczenie Al-Anon znaczenie w Definicje leczenie A .