Definicja Moment obrotowy. Co znaczy która pochodzi od ciśnienia gazów działających na tłok, a.
moment obrotowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Moment obrotowy

Co znaczy MOMENT OBROTOWY: To jest iloczyn wartości siły, która pochodzi od ciśnienia gazów działających na tłok, a również długości wykorbienia wału korbowego. Jednostką momentu obrotowego jest Nm, niutonometr. To jest wyznacznik określający charakterystykę silnika. Bardzo regularnie podawany jest w formie wykresu funkcji obrotów, bądź także jako okres max. dla ustalonych obrotów. Im bardziej płaski jest przebieg wykresu momentu obrotowego, tym bardziej elastyczny jest silnik.Gdy wzrasta szybkość silnika, wtedy okres obrotowy rośnie do pewnej granicy. Po uzyskaniu takiego poziomu pomimo wzrostu obrotów, wartość momentu minimalizuje się. Rozłożenie krzywej w wykresie momentu obrotowego wskazuje elastyczność silnika w trakcie przyspieszania w danym zakresie obrotów.

Czym jest Moment obrotowy znaczenie w Słownik na M .