Słownik dysleksja. Leczenie rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o.
dysleksja co to jest

Czy przydatne?

Definicja dysleksja

Co to znaczy DYSLEKSJA: Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co przeważnie odzwierciedla niewystarczające umiejętności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zwykle niewspółmierne do wieku życia i innych umiejętności poznawczych i zdolności szkolnych; trudności te nie są faktorem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami odnosząc się do różnych form komunikacji językowych, regularnie prócz trudności w opanowaniu sprawności w dziedzinie opanowania czynności pisania i poprawnej pisowni.odznacza się przeważnie trzy rodzaje dysleksji, przyjmując za kryterium podziału dominujące zaburzenie, które decyduje o jej obrazie klinicznym. * dysleksja typu wzrokowego, gdzie występują w pierwszej kolejności zaburzenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej;
* dysleksja typu słuchowego, u podłoża której leżą zaburzenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej związane regularnie z zaburzeniami językowymi;
* dysleksja integracyjna — rozpoznawana jest wówczas, gdy postęp funkcji percepcyjnych badanych w izolacji jest zgodny z wiekiem, zaburzany jest z kolei mechanizm integrowania bodźców napływających do różnych zmysłów.Pomoc specjalistyczną udzieloną dzieciom ze szczególnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu ustala się mianem terapii pedagogicznej albo terapii psychopedagogicznej. Oddziaływania te mają charakter korekcyjno — kompensacyjny. Znaczy to, iż są zorientowane na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) i na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja), które mogą stać się wsparciem dla zaburzonych albo zastąpić je w przypadku potrzeby.Bentowski P. Dysleksja — charakterystyka zjawiska

Leczenie dysleksja znaczenie w Definicje leczenie D .