Definicja bilans. Co oznacza przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa.
bilans co to jest

Czy przydatne?

Definicja bilans

Co oznacza BILANS: Kolekcja obrazujące stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą abyć takie same

Czym jest bilans znaczenie w Słownik B .