Definicja działalność inwestycyjna. Co oznacza sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę.
działalność inwestycyjna co to jest

Czy przydatne?

Definicja działalność inwestycyjna

Co oznacza DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA: Obejmuje zapłatę z tytułu nabycia i sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu

Czym jest działalność inwestycyjna znaczenie w Słownik D .