Definicja Ecofin. Co oznacza Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem.
ecofin co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ecofin

Co oznacza ECOFIN: Porada do spraw Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez państwa członkowskie UE. Porada ECOFIN sprawuje również nadzór nad państwami członkowskimi w dziedzinie postępów na ich drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Porada ECOFIN znajduje się w strukturze porady UE

Czym jest ecofin znaczenie w Słownik E .