Definicja hipoteka. Co oznacza zabezpieczenia kredytu, 2) Forma dokumentacji stanu zabezpieczenia.
hipoteka co to jest

Czy przydatne?

Definicja hipoteka

Co oznacza HIPOTEKA: 1) Jedna z popularnych form zabezpieczenia kredytu, 2) Forma dokumentacji stanu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika poprzez wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego

Czym jest hipoteka znaczenie w Słownik H .