Definicja indeks giełdowy. Co oznacza giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów.
indeks giełdowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja indeks giełdowy

Co oznacza INDEKS GIEŁDOWY: Średnia ważona kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oblicza się indeksy WIG (wszystkie spółki) WIG 20 (20 największych spółek), MidWIG (średnie spółki) i TechWIG (spółki "nowej gospodarki"). Indeks giełdowy to jest podstawowa charakterystyka giełdy. Wartość indeksu giełdowego jest najprostszą odpowiedzią na fundamentalne zapytanie inwestora: "co się dzieje na giełdzie"

Czym jest indeks giełdowy znaczenie w Słownik I .