Definicja instrumenty polityki kursowej. Co oznacza instrumentem w Polsce jest kurs walutowy.
instrumenty polityki co to jest

Czy przydatne?

Definicja instrumenty polityki kursowej

Co oznacza INSTRUMENTY POLITYKI KURSOWEJ: Fundamentalnym i jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, by zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp procentowych i zapewnienie realizacji celu inflacyjnego

Czym jest instrumenty polityki kursowej znaczenie w Słownik I .