Definicja instrumenty polityki pieniężnej. Co oznacza w Polsce jakim jest utrzymanie stabilności.
instrumenty polityki co to jest

Czy przydatne?

Definicja instrumenty polityki pieniężnej

Co oznacza INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ: Dla realizacji celu polityki pieniężnej w Polsce jakim jest utrzymanie stabilności cen, NBP i RPP korzystają z szeregu instrumentów, na przykład: stopy procentowe, operacje otwartego rynku, refinansowanie banków komercyjnych, rezerwa obowiązkowa

Czym jest instrumenty polityki znaczenie w Słownik I .