Definicja jednolity akt europejski. Co oznacza Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i.
jednolity akt europejski co to jest

Czy przydatne?

Definicja jednolity akt europejski

Co oznacza JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI: (z angielskiego: Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w życie l lipca 1987 roku. JAE stanowi pierwszą poważniejszą modyfikację Traktatów Rzymskich od czasu ich podpisania w 1957 roku. Postanowienia JAE dotyczą głównie Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej(wyjątki to dyspozycje odnoszących się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, a także do traktatów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej)

Czym jest jednolity akt europejski znaczenie w Słownik J .