Definicja model is-lm. Co oznacza rynek dóbr i usług z rynkiem finansowym. Równowaga w modelu IS-LM.
model -lm co to jest

Czy przydatne?

Definicja model is-lm

Co oznacza MODEL IS-LM: Schemat makroekonomiczny, który łączy rynek dóbr i usług z rynkiem finansowym. Równowaga w modelu IS-LM następuje wtedy, kiedy jednocześnie w równowadze znajdują się rynek dóbr; podaż jest równa popytowi a inwestycje oszczędnościom) i rynek finansowy (popyt na pieniądz jest równy podaży pieniądza). W modelu IS-LM wyznaczana jest stopa procentowa i dochód równowagi. Ceny nie grają roli

Czym jest model is-lm znaczenie w Słownik M .