Definicja Państwa Skarbu Obligacja. Co oznacza najmniej rocznym terminie wykupu, emitowane poprzez.
obligacja skarbu państwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Państwa Skarbu Obligacja

Co oznacza OBLIGACJA SKARBU PAŃSTWA: Dłużne papiery wartościowe o co najmniej rocznym terminie wykupu, emitowane poprzez rząd reprezentowany poprzez ministra finansów w celu pokrycia deficytu budżetowego albo spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia

Czym jest obligacja skarbu państwa znaczenie w Słownik O .