Definicja odtworzeniowa metoda wyceny. Co oznacza ze względu na obecne użytkowanie albo użytek nie.
odtworzeniowa metoda wyceny co to jest

Czy przydatne?

Definicja odtworzeniowa metoda wyceny

Co oznacza ODTWORZENIOWA METODA WYCENY: Sposób wyceny składników majątku, które ze względu na obecne użytkowanie albo użytek nie są albo nie mogą abyć obiektem obrotu rynkowego, bądź gdy regulaminy specjalne wskazują na konieczność określenia takiej wartości. Bazuje na obliczeniu wydatków ich zebrania od początku, z uwzględnieniem stopnia zużycia

Czym jest odtworzeniowa metoda wyceny znaczenie w Słownik O .