Definicja podatek rolny. Co oznacza sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.
podatek rolny co to jest

Czy przydatne?

Definicja podatek rolny

Co oznacza PODATEK ROLNY: Obiektem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik dożytowni, w nie wszystkich sytuacjach posiadacz zależny gruntów

Czym jest podatek rolny znaczenie w Słownik P .