Definicja podstawowe stopy procentowe. Co oznacza Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna.
podstawowe stopy procentowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja podstawowe stopy procentowe

Co oznacza PODSTAWOWE STOPY PROCENTOWE: Ustalane poprzez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od stóp procentowych NBP; bank centralny obniżając albo podnosząc fundamentalne stopy procentowe wpływa pośrednio na oprocentowanie depozytów i kredytów w bankach handlowych

Czym jest podstawowe stopy procentowe znaczenie w Słownik P .