Definicja produktywność czynników produkcji. Co oznacza do nakładów (wydatków wykorzystywanego.
produktywność czynników co to jest

Czy przydatne?

Definicja produktywność czynników produkcji

Co oznacza PRODUKTYWNOŚĆ CZYNNIKÓW PRODUKCJI: Stosunek efektów (wielkości produkcji) do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ wielu innych czynników (zmiany w strukturze nakładów czynników produkcji, poziom rozwoju technologicznego, i tym podobne)

Czym jest produktywność czynników znaczenie w Słownik P .