Definicja rada polityki pieniężnej. Co oznacza Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków.
rada polityki pieniężnej co to jest

Czy przydatne?

Definicja rada polityki pieniężnej

Co oznacza RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ: Jeden z organów Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes NBP. Zadaniem Porady Polityki Pieniężnej jest prowadzenie polityki pieniążnej (monetarnej); Porada określa wysokość fundamentalnych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku, rezerwę obowiązkową; zatwierdza plan finansowy banku centralnego i sprawozdanie z jego działalności

Czym jest rada polityki pieniężnej znaczenie w Słownik R .