Definicja repo. Co oznacza agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank.
repo co to jest

Czy przydatne?

Definicja repo

Co oznacza REPO: Skrót od z angielskiego: repurchase agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych papierów po określonej cenie i w określonym terminie

Czym jest repo znaczenie w Słownik R .