Definicja spółka jawna. Co oznacza spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która.
spółka jawna co to jest

Czy przydatne?

Definicja spółka jawna

Co oznacza SPÓŁKA JAWNA: Najprostsza spółka osobowa; w kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową; każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką; to jest jednak odpowiedzialność dodatkowa: za własne zobowiązania w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a dopiero, gdy z jej majątku nie uda się zaspokoić wierzyciela - odpowiadają wspólnicy; spółka jawna obowiązkowo musi abyć wpisana do rejestru sądowego; spółka spółki powinna zawierać nazwiska albo nazwy wspólników i dodatkowe oznaczenie "spółka jawna"

Czym jest spółka jawna znaczenie w Słownik S .