Definicja stopień otwartości gospodarki. Co oznacza zagranicą mierzona wartością eksportu i importu.
stopień otwartości co to jest

Czy przydatne?

Definicja stopień otwartości gospodarki

Co oznacza STOPIEŃ OTWARTOŚCI GOSPODARKI: Wielkość zamiany handlowej państwie z zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei niski gospodarki zamknięte; skrajnym przypadkiem jest gospodarka samowystarczalna - tak zwany autarkia - która nie prowadzi zamiany handlowej z zagranicą, wytwarza wszystkie potrzebne jej produkty; charakterystyczne to jest, że w najwyższym stopniu otwartymi gospodarkami są gospodarki małe

Czym jest stopień otwartości gospodarki znaczenie w Słownik S .