Definicja system rachunków narodowych. Co oznacza spójny, statystyczny zapis najważniejszych.
system rachunków narodowych co to jest

Czy przydatne?

Definicja system rachunków narodowych

Co oznacza SYSTEM RACHUNKÓW NARODOWYCH: Mechanizm rachunków narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku. Powszechnie na świecie stosuje się metodologię rachunków narodowych SNA (mechanizm of National Accounts) opracowaną razem poprzez ONZ, Bank Światowy i Eurostat. W państwach UE stosuje się nieco bardziej zaawansowaną metodologicznie wersję mechanizmu rachunków narodowych ESA. Mechanizm rachunków narodowych pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo kolejno wytwarza dobra, tworzy i dzieli dochody, a w ostatecznym rachunku dokonuje decyzji na temat ostatecznego zużycia dóbr. Mechanizm rachunków narodowych obejmuje szereg mechanizmów, które mają miejsce w gospodarce: • Mechanizm wytwarzania PKB, a w szczególności powstawanie wartości dodanej w różnych sektorach instytucjonalnych i w różnych gałęziach gospodarki. • Podział pierwotny dochodów, a więc podział dochodów ze sprzedaży towarów i usług pomiędzy dochody czynników produkcji (dochody pracy i kapitału), i podatki pośrednie. • Podział wtórny dochodów, a więc mechanizmy redystrybucji dochodów między różnymi sektorami instytucjonalnymi i wewnątrz tych sektorów (na przykład mechanizm poboru poprzez państwo podatków bezpośrednich i wypłat transferów do gospodarstw domowych z tytułu zabezpieczenia społecznego). • Podział ostateczny dóbr pomiędzy różne kategorie popytu finalnego: spożycie indywidualne, spożycie zbiorowe, nakłady inwestycyjne brutto, wzrost zapasów i saldo handlu zagranicznego. W polskiej statystyce publicznej metodologię rachunków narodowych SNA wdrożono wspólnie z reformami rynkowymi z początku lat 1990-tych, związanymi z procesem transformacji gospodarczej. W poprzednim okresie centralnego planowania statystyka publiczna posługiwała się odmienną metodologią NMP – Net Material Product – odzwierciedlającą założenia komunistycznej teorii ekonomii, negującej znaczenie usług w rozwoju gospodarczym

Czym jest system rachunków narodowych znaczenie w Słownik S .