Definicja waluta rezerwowa. Co oznacza przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi.
waluta rezerwowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja waluta rezerwowa

Co oznacza WALUTA REZERWOWA: Waluta, w jakiej dany państwo przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego albo stabilizowania wahań kursu walutowego; banki komercyjne z kolei utrzymują rezerwy walutowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi klientów

Czym jest waluta rezerwowa znaczenie w Słownik W .