Definicja wspólny rynek. Co oznacza początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie.
wspólny rynek co to jest

Czy przydatne?

Definicja wspólny rynek

Co oznacza WSPÓLNY RYNEK: Forma integracji gospodarczej, której początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich utrudnień we wzajemnej zamianie gospodarczej, swobodny przepływ towarów, kapitałów i osób, wymienialność walut. W tym celu znosi się między państwami członkowskimi danej wspólnoty cła, ustanawia wspólną zewnętrzną taryfę celną, często prowadzi się wspólną politykę finansową, koordynuje plany rozwoju rolnictwa i przemysłu. Za właściwego prekursora wspólnego rynku uważa się Związek Celny Państw Niemieckich (Zollverein, 1834-1867)

Czym jest wspólny rynek znaczenie w Słownik W .