Definicja zbieżność nominalna. Co oznacza realizacji mierników z Maastricht: - stabilizacji cen.
zbieżność nominalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja zbieżność nominalna

Co oznacza ZBIEŻNOŚĆ NOMINALNA: Zbieżność nominalna to liczbowe ujęcie realizacji mierników z Maastricht: - stabilizacji cen - stopa inflacji danego państwa nie może abyć wyższa niż 1,5% od przeciętnej stopy inflacji trzech państw wykazujących się najniższą inflacją), - długu publicznego i deficytu budżetowego - ogólne zadłużenie nie może abyć wyższe niż 60% PKB a wzrost rocznego zadłużenia nie może przekraczać 3% PKB, - zbieżności stóp procentowych - nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać o więcej niż 2 punkty procentowe przeciętnej 3 państw o najniższej stopie inflacji, - stabilności kursów - udział w Europejskim Systemie Walutowym

Czym jest zbieżność nominalna znaczenie w Słownik Z .