Słownik genogram. Leczenie rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".
genogram co to jest

Czy przydatne?

Definicja genogram

Co to znaczy GENOGRAM: Metoda użytkowana w systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".Genogram jest schematem, na który nanoszone są wiadomości o wszystkich członkach rodziny i ich wzajemnych stosunkach emocjonalnych, przynajmniej w dziedzinie trzech pokoleń. Struktura rodziny i stosunki emocjonalne zachodzące między poszczególnymi członkami rodziny prezentowane są dzięki symboli graficznych.Na genogram nanosi się także fundamentalne wiadomości natury demograficznej (wiek, zawód, wykształcenie i tym podobne), dotyczące funkcjonowania poszczególnych członków rodziny (problemy emocjonalne, szkolne, zawodowe i tym podobne) i krytyczne wydarzenia w rodzinie (separacja, rozwód, zgon, przeprowadzki i tym podobne)
patrz także: systemowa leczenie rodzin, homeostaza rodzinna, identyfikowany pacjent, pytania cyrkularne
B. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Leczenie genogram znaczenie w Definicje leczenie G .