Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie Technologiczne, Bezrobocie Frykcyjne, Bank.
budżet państwa bilans biegły co to jest

Co to jest w słowniku na B

 • Co to jest Skarbowy Bon Definicja dłużny papier wartościowy emitowany poprzez państwo celem sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego. W Polsce istnieją weksle dwudniowe
 • Co to jest Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie Definicja BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym państwie
 • Co to jest Bank Definicja Organizacja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy zdobytych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw
 • Co to jest Strukturalne Bezrobocie Definicja podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy
 • Co to jest Centralny Bank Definicja państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku centralnego
 • Co to jest Komercyjny Bank Definicja instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
 • Co to jest Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie Definicja budowie od podstaw jakiegoś przedsiębiorstwa (greenfield) albo przejęcie kontroli nad istniejącym przedsiębiorstwem. Oznaczają długotrwałą
 • Co to jest Koniunkturalne Bezrobocie Definicja załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także bezrobociem cyklicznym albo
 • Co to jest Naturalne Bezrobocie Definicja Suma bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego
 • Co to jest Państwowy Bank Definicja Prawo bankowe poprzez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Właścicielem banku państwowego jest Skarb Państwa
 • Co to jest Monetarna Baza Definicja Odmiennie: baza pieniężna
 • Co to jest Pieniężna Baza Definicja Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce
 • Co to jest Bezrobocie Definicja osób poszukujących pracy nie może jej znaleźć. Pojawia się wówczas, gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę. Bezrobocie jest zatem
 • Co to jest Handlowy Bilans Definicja dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się
 • Co to jest bilans oszczędności i inwestycji Definicja zestawieniem dla danego roku, które pokazuje, wartość inwestycji dokonanych poprzez poszczególne sektory instytucjonalne istniejące w
 • Co to jest Państwa Budżet Definicja część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest roczny plan dochodów i kosztów instytucji szczebla centralnego (tzn
 • Co to jest Rozwój I Badania Definicja Działalność mająca na celu opracowywanie nowych wyrobów i mechanizmów produkcji (z angielskiego: R&D, w Polsce często używany skrót B+R
 • Co to jest Korespondent Bank Definicja Bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego banku za granicą
 • Co to jest Płatniczy Bilans Definicja zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami
 • Co to jest Bankowego Sektora Bilans Definicja wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie poprzez mechanizm
 • Co to jest Komercyjny Bank Definicja kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem i obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 • Co to jest Spółdzielczy Bank Definicja Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych (dane NBP
 • Co to jest Frykcyjne Bezrobocie Definicja Czasowe bezrobocie wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu itp
 • Co to jest Technologiczne Bezrobocie Definicja pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach
 • Co to jest Rewident Biegły Definicja Osoba posiadająca formalnie potwierdzone kompetencje do badania i oceny sprawozdań finansowych przygotowywanych poprzez spółki i instytucje
 • Co to jest Bilans Definicja przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego
 • Co to jest Państwa Budżet Definicja opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie Technologiczne, Bezrobocie Frykcyjne, Bank Spółdzielczy, Bank Komercyjny, Bilans Sektora Bankowego, Bilans co to znaczy.

Słownik Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie co to jest.