Słownik Id. Leczenie poprzez S. Freuda, struktura osobowości. To jest ogół nieświadomych.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Id

Co to znaczy ID: Pierwotna, jedna z trzech zaznaczonych poprzez S. Freuda, struktura osobowości. To jest ogół nieświadomych, prymitywnych, biologicznych tendencji popędowych. Pierwotnie Freud utożsamiał Id z popędem seksualnym (popędem życiowym), potem uznał, iż na Id złożona jest także popęd zgonu (tendencja do agresji i autodestrukcji). Popędy te dążą do zaspokojenia, które bazuje na likwidacji napięcia poprzez nie spowodowanego; gdyż są nieświadome, kierują się tylko zasadą przyjemności; stanowią one fundamentalne źródło energii i siłę napędową osobowości człowieka. Id jest kontrolowane poprzez drugą sferę osobowości — świadome Ego, a pośrednio również poprzez Superego. Na granicy Id i Ego działa swoista cenzura, która nie dopuszcza do świadomości ustalonych tendencji albo nadaje im inny kierunek czy także postać symboliczną. Zdaniem Freuda niezaspokojenie popędów Id wywołuje stan frustracji, który może prowadzić do różnorodnych zaburzeń w funkcjonowaniu osobowości i nerwic.Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 106). Warszawa: Wiedza Powszechna

Leczenie Id znaczenie w Definicje leczenie I .