Słownik promocja zdrowia. Leczenie zdrowe, pozwalający na każdemu człowiekowi powiększenie.
promocja zdrowia co to jest

Czy przydatne?

Definicja promocja zdrowia

Co to znaczy PROMOCJA ZDROWIA: To jest mechanizm skierowany na osoby zdrowe, pozwalający na każdemu człowiekowi powiększenie oddziaływania na swoje zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Znaczy zespół działań, których celem jest umocnienie i postęp zdrowia. Adresatem jest cała populacja, a stosowana argumentacja jest zwykle pozytywna.schemat promocyjny dąży do stymulowania ogólnego zaangażowania sprawami zdrowia i zwiększenia świadomości socjalnej zdrowia jako wartości. Charakterystyczne dla promocji zdrowia jest założenie przenikania wszystkich sfer życia człowieka.
patrz także: prewencjaStrelau J. red. (2000), Psychologia. Książka akademicki, T. III, Gdańsk GWPHeszen — Niejodek I., Sęk H., red. (1997) Psychologia zdrowia Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Leczenie promocja zdrowia znaczenie w Definicje leczenie P .