Słownik przemoc w rodzinie. Leczenie wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi.
przemoc rodzinie co to jest

Czy przydatne?

Definicja przemoc w rodzinie

Co to znaczy PRZEMOC W RODZINIE: Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Doświadczanie poprzez dziecko przemocy fizycznej albo bycie jej świadkiem może być powodem problemów emocjonalnych w dorosłym życiu. Nie mniej, a regularnie jeszcze bardziej destrukcyjne działanie mogą wywierać wulgarne wyzwiska, poniżanie i grożby (straszenie przemocą).Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż: 1. Jest intencjonalna
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierówne
W stosunku jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza fundamentalne prawa ofiary (na przykład prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku i tak dalej).
4. Skutkuje cierpienie i ból
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, iż ofiara ma mniejszą umiejętność do samoobrony. Odpowiednio z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
patrz także: cykl przemocy, Niebieska Linia

Leczenie przemoc w rodzinie znaczenie w Definicje leczenie P .