Słownik psychologia zdrowia. Leczenie dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą.
psychologia zdrowia co to jest

Czy przydatne?

Definicja psychologia zdrowia

Co to znaczy PSYCHOLOGIA ZDROWIA: Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, dolegliwości i mechanizmu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływem czynników psychicznych na zdrowie i chorobę, zastosowaniem technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, obejmując wszelakie psychologiczne aspekty powiązane ze zdrowiem. Psychologia zdrowia zbliża się swym zakresem do medycyny psychosomatycznej, medycyny behawioralnej i psychiatrii.W przeciwieństie do dominującej poprzednio tendencji, psychologia zdrowia umieściła w centrum zainteresowań zdrowie, nie zaś chorobę. Na podstawie modelu salutogenetycznym zapoczątkowano badania nad wykrywaniem czynników związanych z utrzymaniem zdrowia i jego poprawą.Problematyka psychologii zdrowia obejmuje: * tworzenie modeli teoretycznych przydatnych w rozważaniach nad zdrowiem i chorobą, a zwłaszcza schemat stresu i radzenia sobie.
* promocję zdrowia i profilaktykę chorób
* korzystanie z opieki medycznej, w tym podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza, komunikacja z pomiędzy lekarzem a pacjentem, wykorzystywanie się do zaleceń lekarskich, procedury i leczenie szpitalne
* choroby towarzyyszące chorobom, w szczególności ból
* dolegliwości przewlekłe i zagrażające życiu
* pomoc psychologiczną (z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych> chorym somatycznie.Heszen — Niejodek I., Wrześniewski K. (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.III, Gdańsk GWP.Heszen — Niejodek I., Sęk H. red. (1997) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Leczenie psychologia zdrowia znaczenie w Definicje leczenie P .