Słownik radzenie sobie ze stresem. Leczenie sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki.
radzenie sobie stresem co to jest

Czy przydatne?

Definicja radzenie sobie ze stresem

Co to znaczy RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: Współczesne rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki definicji Lazarusa i Folkman, wg której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie ustalonych zewnętrznych i wewnętrznych wymogów, ocenianych poprzez osobę jako obciązające albo przekraczające jej zasoby.Jako zasoby rozumie się te rzeczy, którymi dysponujemy, a które są przydatne przy radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, na przykład: kapitał, atrakcyjność fizyczna, wysoka samoocena, wiedza, tradycje, wsparcie bliskich, i tym podobneW radzeniu sobie ze stresem pomagają nam syle i strategie: * styl radzenia sobie: posiadany poprzez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
* strategie radzenia sobie: poznawcze i behawioralne wysiłki i systemy obronne, jakie jednostka stosuje w konkretnej sytuacji stresowej.W badaniach wyróżnino dwa podstwowe style radzenia sobie ze stresem: * skoncentrowane na problemie: zorientowane na opanowanie stresora w celu pomniejszenia albo usunięcia jego stresujących właściwości (na przykład w wypadku egzaminu, dana jednostka wykorzystuje takie strategie, jak uczenie się
* skoncentrowane na emocjach: opanowanie reakcji emocjonalnej związanej ze stresorem (na przykład żartowanie ze swojej sytuacji)
patrz także: stresor, stres, ogólny zespół adaptacyjnySheridan C.L., Radmacher Spółka akcyjna (1998) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii ZdrowiaHeszen — Niejodek I. (2000) Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.III, Gdańsk GWP

Leczenie radzenie sobie ze stresem znaczenie w Definicje leczenie R .