picie, umiarkowane, moderate, drinking, pytania

Leczenie w gabinecie P

 • Co znaczy picie ucieczkowe Definicja ucieczki od nieprzyjemnego nastroju lub sytuacji.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i
 • Co znaczy picie kontrolowane Definicja intoksykacji lub picia ryzykownego. Termin ten stosowany jest w szczególności wobec osób, których zdolność do kontrolowania picia przy
 • Co znaczy psychozy Definicja zobacz: zaburzenia psychotyczne
 • Co znaczy psychozy alkoholowe Definicja zobacz: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
 • Co znaczy PTSD Definicja zobacz: zespół stresu pourazowego
 • Co znaczy padaczka Definicja zobacz: epilepsja
 • Co znaczy picie intensywne (ang. heavy drinking) Definicja pewnego standardu picia umiarkowanego lub ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest często w kategoriach
 • Co znaczy parafilia Definicja zobacz: zaburzenia preferencji seksualnych
 • Co znaczy padaczka alkoholowa Definicja chorych na epilepsję jest podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "efekt
 • Co znaczy palenie bierne Definicja tytoniowego, powstającego w wyniku palenia przez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych w związku z prowadzonymi
 • Co znaczy palimpsesta Definicja zobacz: przerwa w życiorysie
 • Co znaczy paranoja Definicja zobacz: zaburzenie paranoiczne
 • Co znaczy paranoja alkoholowa Definicja alkoholem, w którym dominują urojenia ksobne lub prześladowcze. zobacz również: paranojaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997
 • Co znaczy prewencja Definicja się różne metody i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych
 • Co znaczy projekcja Definicja mechanizmów obronnych Ego, polegający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które
 • Co znaczy promocja zdrowia Definicja zdrowe, umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Oznacza zespół
 • Co znaczy przedawkowanie Definicja farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną lub psychiczną. Przedawkowanie może wywołać skutki
 • Co znaczy psychodrama Definicja przez J.L. Moreno w latach 20. XX w. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki
 • Co znaczy psycho-bio-społeczny model uzależnienia Definicja stanowi próbę syntezy różnych podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o wykorzystanie polskich doświadczeń terapeutycznych
 • Co znaczy psychoanaliza Definicja Zygmunta Freuda i rozwijana przez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, że znajduje zastosowanie w trzech
 • Co znaczy poczucie koherencji Definicja centralnym pojęciem koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC jest to globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca
 • Co znaczy psychoneuroimmunologia Definicja zależności pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym oraz czynnikami psychospołecznymi.Dane uzyskane w ciągu ostatnich kilku
 • Co znaczy polityka społeczna Definicja organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie
 • Co znaczy pourazowe zaburzenie stresowe Definicja zobacz: zespół stresu pourazowego
 • Co znaczy psychologia społeczna Definicja psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego
 • Co znaczy psychostymulanty Definicja psychostymulanty) wywołujące silne pobudzenie psychomotoryczne należą do najsilniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę oraz
 • Co znaczy przemoc w rodzinie Definicja wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody
 • Co znaczy przerwa w życiorysie Definicja następowa, bez utraty świadomości, będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w okresie
 • Co znaczy psychologia zdrowia Definicja dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można by określić jako zastosowanie wiedzy psychologicznej do zagadnień
 • Co znaczy pytania cyrkularne Definicja cyrkularnego na temat uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komunikacji.Strategia pytań cyrkularnych
 • Co znaczy picie umiarkowane (ang. moderate drinking) Definicja wzór picia stanowiący przeciwieństwo picia intensywnego. Określa on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody ilości alkoholu. Czasami

Przychodnia psychologiczna - słownik

Lekarz psycholog i psychiatra rady. Definicja i lekarstwo, lek. Jak leczyć, leczenie metody, sposoby, porady, rady.

Definicja Picie Umiarkowane (Ang. Moderate Drinking), Pytania Cyrkularne, Psychologia Zdrowia, Przerwa W Życiorysie, Przemoc W Rodzinie, Psychostymulanty, Psychologia znaczenie.

Słownik Picie Umiarkowane (Ang. Moderate Drinking), Pytania wyjaśnienie.