picie, umiarkowane, moderate, drinking, pytania

Leczenie w gabinecie P

 • Leczenie picie ucieczkowe Jak leczyć ucieczki od nieprzyjemnego nastroju lub sytuacji.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa
 • Leczenie picie kontrolowane Jak leczyć intoksykacji lub picia ryzykownego. Termin ten stosowany jest w szczególności wobec osób, których zdolność do
 • Leczenie psychozy Jak leczyć zobacz: zaburzenia psychotyczne
 • Leczenie psychozy alkoholowe Jak leczyć zobacz: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
 • Leczenie PTSD Jak leczyć zobacz: zespół stresu pourazowego
 • Leczenie padaczka Jak leczyć zobacz: epilepsja
 • Leczenie picie intensywne (ang. heavy drinking) Jak leczyć pewnego standardu picia umiarkowanego lub ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest często w
 • Leczenie parafilia Jak leczyć zobacz: zaburzenia preferencji seksualnych
 • Leczenie padaczka alkoholowa Jak leczyć chorych na epilepsję jest podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu
 • Leczenie palenie bierne Jak leczyć tytoniowego, powstającego w wyniku palenia przez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych w
 • Leczenie palimpsesta Jak leczyć zobacz: przerwa w życiorysie
 • Leczenie paranoja Jak leczyć zobacz: zaburzenie paranoiczne
 • Leczenie paranoja alkoholowa Jak leczyć alkoholem, w którym dominują urojenia ksobne lub prześladowcze. zobacz również: paranojaLeksykon terminów. Alkohol i
 • Leczenie prewencja Jak leczyć się różne metody i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w
 • Leczenie projekcja Jak leczyć mechanizmów obronnych Ego, polegający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów
 • Leczenie promocja zdrowia Jak leczyć zdrowe, umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i
 • Leczenie przedawkowanie Jak leczyć farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną lub psychiczną. Przedawkowanie
 • Leczenie psychodrama Jak leczyć przez J.L. Moreno w latach 20. XX w. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych
 • Leczenie psycho-bio-społeczny model uzależnienia Jak leczyć stanowi próbę syntezy różnych podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o wykorzystanie polskich doświadczeń
 • Leczenie psychoanaliza Jak leczyć Zygmunta Freuda i rozwijana przez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, że znajduje
 • Leczenie poczucie koherencji Jak leczyć centralnym pojęciem koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC jest to globalna, złożona orientacja
 • Leczenie psychoneuroimmunologia Jak leczyć zależności pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym oraz czynnikami psychospołecznymi.Dane uzyskane w
 • Leczenie polityka społeczna Jak leczyć organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in
 • Leczenie pourazowe zaburzenie stresowe Jak leczyć zobacz: zespół stresu pourazowego
 • Leczenie psychologia społeczna Jak leczyć psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wraz z rozwojem metod eksperymentalnych
 • Leczenie psychostymulanty Jak leczyć psychostymulanty) wywołujące silne pobudzenie psychomotoryczne należą do najsilniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich
 • Leczenie przemoc w rodzinie Jak leczyć wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące
 • Leczenie przerwa w życiorysie Jak leczyć następowa, bez utraty świadomości, będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań
 • Leczenie psychologia zdrowia Jak leczyć dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można by określić jako zastosowanie wiedzy
 • Leczenie pytania cyrkularne Jak leczyć cyrkularnego na temat uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komunikacji.Strategia
 • Leczenie picie umiarkowane (ang. moderate drinking) Jak leczyć wzór picia stanowiący przeciwieństwo picia intensywnego. Określa on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody

Przychodnia psychologiczna - słownik

Lekarz psycholog i psychiatra rady. Definicja i lekarstwo, lek. Jak leczyć, leczenie metody, sposoby, porady, rady.

Definicja picie umiarkowane (ang. moderate drinking), pytania cyrkularne, psychologia zdrowia, przerwa w życiorysie, przemoc w rodzinie, psychostymulanty, psychologia znaczenie.

Słownik picie umiarkowane (ang. moderate drinking), pytania wyjaśnienie.