pytania, cyrkularne, psychologia, społeczna, polityka

Leczenie w gabinecie P

 • Co znaczy padaczka Definicja patrz: epilepsja
 • Co znaczy padaczka alkoholowa Definicja chorych na epilepsję jest podwyższenie progu drgawkowego, jednak w chwili, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "sukces
 • Co znaczy picie umiarkowane (ang. moderate drinking) Definicja wzór picia stanowiący synonim picia intensywnego. Ustala on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody ilości alkoholu. Czasami jednak
 • Co znaczy poczucie koherencji Definicja centralnym definicją koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC to jest globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca
 • Co znaczy prewencja Definicja różne sposoby i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych
 • Co znaczy przemoc w rodzinie Definicja wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody
 • Co znaczy psychologia zdrowia Definicja dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do
 • Co znaczy psycho-bio-społeczny model uzależnienia Definicja uzależnienia stanowi próbę syntezy różnych podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o zastosowanie polskich doświadczeń terapeutycznych
 • Co znaczy psychoanaliza Definicja Zygmunta Freuda i rozwijana poprzez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, iż znajduje wykorzystanie w trzech
 • Co znaczy psychoneuroimmunologia Definicja zależności między układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym i czynnikami psychospołecznymi.Dane uzyskane pośrodku ostatnich kilku lat
 • Co znaczy parafilia Definicja patrz: zaburzenia preferencji seksualnych
 • Co znaczy psychodrama Definicja poprzez J.L. Moreno w latach 20. XX w. Bazuje na odgrywaniu poprzez jednostkę różnych ról socjalnych w zaimprowizowanych przypadkach
 • Co znaczy palenie bierne Definicja tytoniowego, powstającego wskutek palenia poprzez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych przez wzgląd na prowadzonymi
 • Co znaczy projekcja Definicja obronnych Ego, opierający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech albo motywów postępowania, które zostały wyparte
 • Co znaczy promocja zdrowia Definicja zdrowe, pozwalający na każdemu człowiekowi powiększenie oddziaływania na swoje zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Znaczy zespół
 • Co znaczy przerwa w życiorysie Definicja następowa, bez straty świadomości, będąca skutkiem spożycia alkoholu albo innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w momencie
 • Co znaczy psychostymulanty Definicja psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne należą do najmocniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę i amfetaminę
 • Co znaczy palimpsesta Definicja patrz: przerwa w życiorysie
 • Co znaczy pourazowe zaburzenie stresowe Definicja patrz: zespół stresu pourazowego
 • Co znaczy picie intensywne (ang. heavy drinking) Definicja pewnego standardu picia umiarkowanego albo ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest regularnie w kategoriach
 • Co znaczy picie ucieczkowe Definicja ucieczki od nieprzyjemnego nastroju albo sytuacji.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i
 • Co znaczy picie kontrolowane Definicja uniknięcie intoksykacji albo picia ryzykownego. Termin ten użytkowany jest zwłaszcza wobec osób, których umiejętność do kontrolowania picia
 • Co znaczy psychozy Definicja patrz: zaburzenia psychotyczne
 • Co znaczy paranoja Definicja patrz: zaburzenie paranoiczne
 • Co znaczy przedawkowanie Definicja farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną albo psychiczną. Przedawkowanie może spowodować
 • Co znaczy psychozy alkoholowe Definicja patrz: zaburzenie psychotyczne wywołane alkoholem
 • Co znaczy PTSD Definicja patrz: zespół stresu pourazowego
 • Co znaczy paranoja alkoholowa Definicja alkoholem, gdzie dominują urojenia ksobne albo prześladowcze. patrz także: paranojaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa
 • Co znaczy polityka społeczna Definicja organizacji w zakresie kształtowania warunków życia i pracy ludności i stosunków socjalnych mające na celu m. in. zapewnienie
 • Co znaczy psychologia społeczna Definicja która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wspólnie z postępem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów
 • Co znaczy pytania cyrkularne Definicja cyrkularnego na temat uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców stosunku i komunikacji.Strategia pytań cyrkularnych

Przychodnia psychologiczna - słownik

Lekarz psycholog i psychiatra rady. Definicja i lekarstwo, lek. Jak leczyć, leczenie metody, sposoby, porady, rady.

Definicja Pytania Cyrkularne, Psychologia Społeczna, Polityka Społeczna, Paranoja Alkoholowa, Ptsd, Psychozy Alkoholowe, Przedawkowanie, Paranoja, Psychozy, Picie znaczenie.

Słownik Pytania Cyrkularne, Psychologia Społeczna, Polityka informacje.