Słownik Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) co to jest. słowo współpracy.
organizacja bezpieczeństwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Definicja ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE (OBWE): Organizacja ta powstała jako słowo współpracy wszystkich krajów, które będą przestrzegać zasad prawa międzynarodowego zapisanych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 roku. Akt KBWE podpisało 35 europejskich krajów i Stany Zjednoczone i Kanada. KBWE za główne zasady międzynarodowej współpracy uznaje: równość w stosunkach między narodami, poszanowanie praw, powstrzymanie się od użycia siły, nienaruszalność granic i integralności terytorialnej, nieingerencję w wewnętrzne kwestie krajów, poszanowanie praw człowieka, prawo narodów do samostanowienia i współpracę między krajami. 21 listopada 1990 roku państwa należące do KBWE przyjęły dokument pod nazwą Paryskiej Karty Nowej Europy. Określono w nim warunki dalszej współpracy i przyszłe działania na rzecz budowy bezpiecznej, silnej ekonomicznie i demokratycznej Europy. W skutku realizacji Karty Nowej Europy w roku 1994 w trakcie spotkania na szczycie w Budapeszcie przekształcono KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Działania OBWE w kwestii obrony praw człowieka i zapewnienia bezpieczeństwa swoim członkom nie odznaczają się sporą skutecznością, czego potwierdzeniem jest przebieg konfliktu na Bałkanach. OBWE nie posiada jakichkolwiek sił zbrojnych potrzebnych do skutecznej interwencji, zaś sposób podejmowania decyzji jest dość skomplikowany i długookresowy

Czym jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) znaczenie w Słownik na O .