Słownik Prawo administracyjne co to jest. obejmuje ogół norm prawnych regulujących relacje socjalne.
prawo admintracyjne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Prawo administracyjne

Definicja PRAWO ADMINISTRACYJNE: Jest gałęzią prawa, która obejmuje ogół norm prawnych regulujących relacje socjalne powiązane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne. Funkcją prawa administracyjnego jest klasyfikacja działalności państwowych i samorządowych, a więc publicznych organów wykonawczych. Funkcja ta jest ściśle powiązana z funkcjami państwa. Współcześnie prawo administracyjne jest nadzwyczajnie szeroką gałęzią prawa, zazębiającą się nie tylko z prawem państwowym, lecz również z różnymi innymi działami prawa, na przykład prawem finansowym, a nawet cywilnymi karnym. Dlatego także bardzo trudno jest wyliczyć cały zbiór źródeł prawa administracyjnego wspólnie z powiązanymi z nimi działami. W Polsce prawo administracyjne obejmuje: regulaminy ustrojowe organów administracji publicznej, regulaminy proceduralne, regulaminy dotyczące kontroli nad działalnością administracji, regulaminy dotyczące szczegółowych działów administracji

Czym jest Prawo administracyjne znaczenie w Słownik na P .