Słownik Współpraca regionalna co to jest. się zróżnicowaniem z racji na postęp socjalny i.
współpraca regionalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Współpraca regionalna

Definicja WSPÓŁPRACA REGIONALNA: Państwa Europy charakteryzują się zróżnicowaniem z racji na postęp socjalny i gospodarczy. Z tego powodu powstały międzynarodowe instytucje, których zadaniem jest koordynowanie polityki na szczeblu regionalnym. Do instytucji tych należą: Unia Zachodnioeuropejska, Ekipa Wyszehradzka, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Porada Krajów Morza Bałtyckiego, Inicjatywa środkowoeuropejska, Trójkąt Weimarski. Warto pamiętać Współpraca regionalna tworząca się między krajami charakteryzuje się d użym zróżnicowaniem. Do głownych organizacji współpracy regionalnej należą:Unia Zachodnioeuropejska, Ekipa Wyszehradzka, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Porada Krajów Morza Bałtyckiego, Inicjatywa Środkowoeuropejska i Trójkąt Weimarski. Definicje - Europejski Region Gospodarczy – tworzą go państwa europejskie, uznające strefę wolnego handlu i wspólny rynek za podstawę funkcjonowania gospodarczego; należą do niego państwa UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu; celem EOG jest dążenie do trwałego wzrostu gospodarczego i likwidacja bezrobocia; do EOG nie należy Szwajcaria

Czym jest Współpraca regionalna znaczenie w Słownik na W .