Do czego służy Piktorializm. Definicja zapoczątkowany przed rokiem 1890 w Anglii. Estetyka.
piktorializm co to jest

Czy przydatne?

Definicja Piktorializm

Do czego służy PIKTORIALIZM: Piktorializm - nurt w fotografii artystycznej zapoczątkowany przed rokiem 1890 w Anglii. Estetyka piktorialna opierała się na indywidualnym wpływie twórcy na każdą odbitkę (zerwanie z mechanicznym procesem pozytywowym) i zmianie obrazowania z migawkowej fotograficznej rejestracji na syntetyczną wizję artystyczną. Wyniki - fotografie piktorialne - zbliżają się regularnie charakterem do malarstwa, rysunku czy grafiki. Wiąże się to z używaniem tak zwany technik szlachetnych - gumy, oleju, bromoleju i przetłoku. Piktorializm fotograficzny w Polsce - nurt fotografii artystycznej nawiązujący do zapoczątkowanego w Anglii przed 1890 rokiem piktorializmu europejskiego. Stanowił w dwudziestoleciu międzywojennym oficjalny nurt fotografii, po wojnie utracił na znaczeniu, pod koniec XX wieku odkrywany w Polsce na nowo.

Działanie Piktorializm znaczenie w Słownik na P .