Słownik zespół presuicydalny. Leczenie problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako.
zespół presuicydalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja zespół presuicydalny

Co to znaczy ZESPÓŁ PRESUICYDALNY: Zespół cech, które znany badacz problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako charakterystyczne dla osoby mającej zamierzenie popełnić samobójstwo to zespół presuicydalny:
1. Przeżywanie raczej niepokoju i lęku, zagrożenia, poczucia mniejszej wartości i niewydolności kierujące do rezygnacji.
2. Zarządzanie agresji w własną stronę.
3. Ucieczka od realnych problemów w fantazjowanie na temat zgonu i snucie planów samobójczych.Sygnały samobójstwa: * wypowiedzi typu: lepiej byłoby wam beze mnie, lepiej byłoby ze sobą skończyć;
* zbieranie leków;
* zdobycie sznura albo ostrego narzędzia;
* napisanie testamentu i pożegnalnych listów;
* nieoczekiwane wizyty u bliskich osób sprawiające wrażenia żegnania się;
* nagłe izolowanie się od otoczenia;
* rozważania o zgonu;
* treści dotyczące zgonu, egzekucji, pogrzebu pojawiające się w snach.
Nagła poprawa stanu psychicznego osoby będącej na skraju samobójstwa nazywana jest "złowieszczym spokojem". Chory nie odczuwa już niepewności i lęku gdyż podjął decyzję o samobójstwie, które w jego przekonaniu rozwiąże wszystkie problemy.
patrz także: samobójstwoOprac. doktor psychiatra Marek Krzystanek
Hasło udostępnione poprzez serwis Poradnik Medyczny

Leczenie zespół presuicydalny znaczenie w Definicje leczenie Z .