Słownik Aleksytymia. Leczenie uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji.
aleksytymia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aleksytymia

Co to znaczy ALEKSYTYMIA: Niezdolność do odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Aleksytymicy przejawiają niezdolność do werbalizacji własnych emocji, odróżnienia pobudzenia fizjologicznego od emocjonalnego, ubóstwo życia wyobrażeniowego i operacyjny styl myślenia. Maruszewski T., Ścigała E. (1998) Emocje, aleksytymia, poznanie. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Definicja Alkoholowy Zespół Płodowy:
Co to jest alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jest alkohol, który przechodząc poprzez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną zaburza poprawny tok wzrastania dziecka i może doprowadzić aleksytymia.
Definicja Alkoholizm:
Co to jest patrz: uzależnienie od alkoholu aleksytymia.
Definicja Alkaloidy:
Co to jest organiczne pochodzenia roślinnego. Alkaloidy wykazują mocne działanie fizjologiczne na organizm człowieka. W zależności od rodziny, do której należy roślina, alkaloidy odkładają się w różnych jej aleksytymia.
Definicja Alkoholowa Marskość Wątroby:
Co to jest martwicą i trwałym zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi powstawaniem tkanki włóknistej i guzków regeneracyjnych. Przeważnie występuje pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, po przynajmniej 10-letnim aleksytymia.

Leczenie Aleksytymia znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: