Słownik Wątroby Marskość Alkoholowa. Leczenie zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi.
wątroby marskość alkoholowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wątroby Marskość Alkoholowa

Co to znaczy ALKOHOLOWA MARSKOŚĆ WĄTROBY: Charakteryzuje się martwicą i trwałym zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi powstawaniem tkanki włóknistej i guzków regeneracyjnych. Przeważnie występuje pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, po przynajmniej 10-letnim okresie picia ryzykownego. Pojawiają się symptomy: wodobrzusze, obrzęk stawów kolanowych, żółtaczka, siniaki, krwawienia do przewodu pokarmowego pokarmowego żylaków przełyku i zaburzenia świadomości albo osłupienie, będące zwykle rezultatem encefalopatii wątrobowej. W 15% przypadków późnym powikłaniem marskości jest rak wątroby. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 19) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Al-Ateen:
Co to jest wspólnotą młodych ludzi, zazwyczaj nastolatków, na których życie wpływa picie kogoś bliskiego, zwykle rodzica. Al-Ateen jest ruchem, który wyrósł z Al-Anon. Problemy nastoletnich dzieci alkoholików alkoholowa marskość wątroby co znaczy.
Definicja Alkaloidy:
Co to jest organiczne pochodzenia roślinnego. Alkaloidy wykazują mocne działanie fizjologiczne na organizm człowieka. W zależności od rodziny, do której należy roślina, alkaloidy odkładają się w różnych jej alkoholowa marskość wątroby krzyżówka.
Definicja Alkoholowy Zespół Płodowy:
Co to jest alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jest alkohol, który przechodząc poprzez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną zaburza poprawny tok wzrastania dziecka i może doprowadzić alkoholowa marskość wątroby co to jest.
Definicja Anticol:
Co to jest patrz: disulfiram alkoholowa marskość wątroby słownik.

Leczenie Wątroby Marskość Alkoholowa znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: