Słownik Wątroby Marskość Alkoholowa. Leczenie zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi.
wątroby marskość alkoholowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wątroby Marskość Alkoholowa

Co to znaczy ALKOHOLOWA MARSKOŚĆ WĄTROBY: Charakteryzuje się martwicą i trwałym zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi powstawaniem tkanki włóknistej i guzków regeneracyjnych. Przeważnie występuje pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, po przynajmniej 10-letnim okresie picia ryzykownego. Pojawiają się symptomy: wodobrzusze, obrzęk stawów kolanowych, żółtaczka, siniaki, krwawienia do przewodu pokarmowego pokarmowego żylaków przełyku i zaburzenia świadomości albo osłupienie, będące zwykle rezultatem encefalopatii wątrobowej. W 15% przypadków późnym powikłaniem marskości jest rak wątroby. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 19) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Alkoholik:
Co to jest Osoba dotknięta alkoholizmem. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie alkoholowa marskość wątroby co to jest.
Definicja Alkoholowy Zespół Płodowy:
Co to jest alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jest alkohol, który przechodząc poprzez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną zaburza poprawny tok wzrastania dziecka i może doprowadzić alkoholowa marskość wątroby definicja.
Definicja Anonimowi Alkoholicy (AA):
Co to jest uczestnicy uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w procesie zdrowienia. Anonimowi Alkoholicy mówią o sobie, iż są wspólnotą ludzi, którzy podzielone są swymi doświadczeniami, własną mocą i alkoholowa marskość wątroby co znaczy.
Definicja Al-Anon:
Co to jest tradycjach Dwunastu Kroków AA ekipa wzajemnej pomocy dla członków rodzin alkoholików. Ruch Al-Anon powstał, gdy żony pierwszych uczestników odkryły, iż problemy w pożyciu z małżonkami pojawiały się z alkoholowa marskość wątroby słownik.

Leczenie Wątroby Marskość Alkoholowa znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: