Słownik Wątroby Marskość Alkoholowa. Leczenie zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi.
alkoholowa marskość wątroby co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wątroby Marskość Alkoholowa

Co to znaczy ALKOHOLOWA MARSKOŚĆ WĄTROBY: Charakteryzuje się martwicą i trwałym zaburzeniem struktury wątroby, wywołanymi powstawaniem tkanki włóknistej i guzków regeneracyjnych. Przeważnie występuje pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, po przynajmniej 10-letnim okresie picia ryzykownego. Pojawiają się symptomy: wodobrzusze, obrzęk stawów kolanowych, żółtaczka, siniaki, krwawienia do przewodu pokarmowego pokarmowego żylaków przełyku i zaburzenia świadomości albo osłupienie, będące zwykle rezultatem encefalopatii wątrobowej. W 15% przypadków późnym powikłaniem marskości jest rak wątroby. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 19) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Al-Anon:
Co to jest tradycjach Dwunastu Kroków AA ekipa wzajemnej pomocy dla członków rodzin alkoholików. Ruch Al-Anon powstał, gdy żony pierwszych uczestników odkryły, iż problemy w pożyciu z małżonkami pojawiały się z alkoholowa marskość wątroby.
Definicja Alkoholowy Zespół Płodowy:
Co to jest alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jest alkohol, który przechodząc poprzez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną zaburza poprawny tok wzrastania dziecka i może doprowadzić alkoholowa marskość wątroby.
Definicja ADHD:
Co to jest patrz: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji alkoholowa marskość wątroby.
Definicja AIDS:
Co to jest angielskiej nazwy acquired immunodeficiency syndrome, po polsku zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy faza zakażenia HIV, charakteryzujący się wystąpieniem chorób definiujących AIDS alkoholowa marskość wątroby.

Leczenie Wątroby Marskość Alkoholowa znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: