Słownik Amfetamina. Leczenie amin sympatykomimetycznych o bardzo mocnym działaniu stymulującym.
amfetamina co to jest

Czy przydatne?

Definicja Amfetamina

Co to znaczy AMFETAMINA: Jeden ze związków należacych do klasy amin sympatykomimetycznych o bardzo mocnym działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Ekipa ta obejmuje między innymi dekstroamfetaminę, metamfetaminę (i jej pochodną ecstasy). Amfetamina i jej pochodne są środkami pochodzenia syntetycznego. Działa podobnie do kokainy, ale łagodniej. Pobudza ośrodkowy układ nerwowy, podwyższa ciśnienie i tętno. Po zażyciu odczuwa się wielki przypływ energii, wyraźne podwyższenie nastroju i podniecenie porównywalne do orgazmu. W miarę błyskawicznie rozwija się zależność psychiczna i wzrasta tolerancja organizmu na narkotyk, co wiąże się z koniecznością przyjmowania coraz większych dawek.Amfetamina jest zwykle przyjmowana w czasie przygotowywania się do egzaminów jako środek przeciwko zmęczeniu i senności.Amfetamina zażywana w celu usunięcia objawów zmęczenia fizycznego nazywana jest speed na skutek szybkiego przyrostu rozpierającej energii. Jeszcze szybszym stymulatorem jest metamfetamina, nadająca się do palenia, bardzo silnie uzależniająca, o krótkim działaniu.Intoksykacja amfetaminą przejawia się między innymi tachykardią, rozszerzeniem źrenic, podwyższonym ciśnieniem krwi, wygórowanymi odruchami, nudnościami albo wymiotami, a również zaburzeniami zachowania: agresją, nieufnością, upośledzeniem procesu wnioskowania i oceny sytuacji. Rzadko po 24 godzinach od przyjęcia pojawia się majaczenie. Po zniknięciu efektów działania regularnie przychodzi zmęczenie, niepokój i przygnębienie.Przewlekłe zażywanie może skutkować zmianami w zachowaniu i osobowości, włącznie z psychozami urojeniowymi, specyficznymi dla używania amfetaminy. Przedawkowanie może prowadzić do śpiączki.symptomy zespołu abstynencyjnego mogą obejmować przygnębienie, wyczerpanie, nadmierny apetyt, zaburzenia snu i nasilenie ilości marzeń sennych.
patrz także: ecstasyLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Juczyński Z. (2002), Narkomania. Książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWLDimoff T., Carper S. (19930, Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki Warszawa: PARPA
Definicja Aleksytymia:
Co to jest odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Aleksytymicy przejawiają niezdolność do werbalizacji własnych emocji, odróżnienia pobudzenia fizjologicznego od amfetamina.
Definicja Alkoholowy Zespół Płodowy:
Co to jest alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jest alkohol, który przechodząc poprzez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną zaburza poprawny tok wzrastania dziecka i może doprowadzić amfetamina.
Definicja Alkoholik:
Co to jest Osoba dotknięta alkoholizmem. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie amfetamina.
Definicja Alkaloidy:
Co to jest organiczne pochodzenia roślinnego. Alkaloidy wykazują mocne działanie fizjologiczne na organizm człowieka. W zależności od rodziny, do której należy roślina, alkaloidy odkładają się w różnych jej amfetamina.

Leczenie Amfetamina znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: