Słownik Aa Alkoholicy Anonimowi. Leczenie uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w.
anonimowi alkoholicy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aa Alkoholicy Anonimowi

Co to znaczy ANONIMOWI ALKOHOLICY (AA): Wspólnota, której uczestnicy uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w procesie zdrowienia. Anonimowi Alkoholicy mówią o sobie, iż są wspólnotą ludzi, którzy podzielone są swymi doświadczeniami, własną mocą i nadzieją, iż mogą rozwiązać swój wspólny problem i pomóc innym w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem potrzebnym do uczestnictwa w tej wspólnocie jest marzenie powstrzymania się od picia. Fundamentalnym celem zaś jest trzeźwość i pomaganie innym ludziom w jej osiągnięciu i utrzymaniu. Poszczególne ekipy AA zachowują autonomię, powinny być samowystarczalne i nie przyjmować jakichkolwiek środków finansowych z zewnątrz. Członkowie grup uczestniczą w regularnych spotkaniach, nazywanych mityngami, i w pojedynkę korzystają z zaleceń programu. Zachowują anonimowość w wystąpieniach publicznych i w okresie mityngów. Treść programu została opisana w formie Dwunastu Kroków. W programie AA fundamentalnym układem odniesienia stają się zasady egzystencji całej wspólnoty i idee zawarte w Dwunastu Krokach, a zwłaszcza idea powierzenia Bogu kontroli nad własnym życiem i poddania się, a więc zaakceptowania swej bezsilności wobec alkoholu. Istota przemian psychologicznych dokonujących się u osoby intensywnie realizującej ten program upodabnia je do zjawiska konwersji, a więc nawrócenia religijnego pod wpływem doświadczenia osobistej klęski życiowej. Opisane w wielu książkach i broszurach doświadczenia tej wspólnoty dostarczyły modelu działania niezliczonej ilości innych stowarzyszeń i środowisk wzajemnej pomocy, które zrzeszają ludzi borykających się z wieloma problemami osobistymi, na przykład Anonimowi Narkomani, Al-Anon (dla członków rodzin alkoholików), Alateen (dla nastolatków). Mellibruda J. (2000). Psychopatologia zjawisk socjalnych. W: Psychologia (red. J. Strelau). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Ambulatoryjna Opieka:
Co to jest terapii ma miejsce wtedy, gdy pacjent nie jest hospitalizowany. Korzysta z usług przychodni i stosuje się do zaleceń lekarza pozostając w domowym środowisku. Leczenie uzależnienia w zakładach anonimowi alkoholicy (aa).
Definicja Anticol:
Co to jest patrz: disulfiram anonimowi alkoholicy (aa).
Definicja Agresja:
Co to jest odnosząc się do szerokiej gamy działań charakteryzujących się na przykład atakowaniem czy wrogością. Zwykle definicja "agresja" ustala takie działania, co do których można przypuszczać, iż anonimowi alkoholicy (aa).
Definicja ADHD:
Co to jest patrz: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji anonimowi alkoholicy (aa).

Leczenie Aa Alkoholicy Anonimowi znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: