Słownik Aa Alkoholicy Anonimowi. Leczenie uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w.
anonimowi alkoholicy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aa Alkoholicy Anonimowi

Co to znaczy ANONIMOWI ALKOHOLICY (AA): Wspólnota, której uczestnicy uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w procesie zdrowienia. Anonimowi Alkoholicy mówią o sobie, iż są wspólnotą ludzi, którzy podzielone są swymi doświadczeniami, własną mocą i nadzieją, iż mogą rozwiązać swój wspólny problem i pomóc innym w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem potrzebnym do uczestnictwa w tej wspólnocie jest marzenie powstrzymania się od picia. Fundamentalnym celem zaś jest trzeźwość i pomaganie innym ludziom w jej osiągnięciu i utrzymaniu. Poszczególne ekipy AA zachowują autonomię, powinny być samowystarczalne i nie przyjmować jakichkolwiek środków finansowych z zewnątrz. Członkowie grup uczestniczą w regularnych spotkaniach, nazywanych mityngami, i w pojedynkę korzystają z zaleceń programu. Zachowują anonimowość w wystąpieniach publicznych i w okresie mityngów. Treść programu została opisana w formie Dwunastu Kroków. W programie AA fundamentalnym układem odniesienia stają się zasady egzystencji całej wspólnoty i idee zawarte w Dwunastu Krokach, a zwłaszcza idea powierzenia Bogu kontroli nad własnym życiem i poddania się, a więc zaakceptowania swej bezsilności wobec alkoholu. Istota przemian psychologicznych dokonujących się u osoby intensywnie realizującej ten program upodabnia je do zjawiska konwersji, a więc nawrócenia religijnego pod wpływem doświadczenia osobistej klęski życiowej. Opisane w wielu książkach i broszurach doświadczenia tej wspólnoty dostarczyły modelu działania niezliczonej ilości innych stowarzyszeń i środowisk wzajemnej pomocy, które zrzeszają ludzi borykających się z wieloma problemami osobistymi, na przykład Anonimowi Narkomani, Al-Anon (dla członków rodzin alkoholików), Alateen (dla nastolatków). Mellibruda J. (2000). Psychopatologia zjawisk socjalnych. W: Psychologia (red. J. Strelau). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Al-Ateen:
Co to jest wspólnotą młodych ludzi, zazwyczaj nastolatków, na których życie wpływa picie kogoś bliskiego, zwykle rodzica. Al-Ateen jest ruchem, który wyrósł z Al-Anon. Problemy nastoletnich dzieci alkoholików anonimowi alkoholicy (aa).
Definicja ADHD:
Co to jest patrz: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji anonimowi alkoholicy (aa).
Definicja Aleksytymia:
Co to jest odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Aleksytymicy przejawiają niezdolność do werbalizacji własnych emocji, odróżnienia pobudzenia fizjologicznego od anonimowi alkoholicy (aa).
Definicja Anticol:
Co to jest patrz: disulfiram anonimowi alkoholicy (aa).

Leczenie Aa Alkoholicy Anonimowi znaczenie w Definicje leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: