Słownik Psychosomatyczne Choroby. Leczenie rolę odgrywają impulsy psychologiczne. Termin ten był.
choroby psychosomatyczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychosomatyczne Choroby

Co to znaczy CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE: Dolegliwości, gdzie etiologii ważną rolę odgrywają impulsy psychologiczne. Termin ten był stosowany poprzez przedstawicieli medycyny psychosomatycznej, której korzenie sięgają psychoanalizy.Współczesna psychologia zdrowia zakłada, iż impulsy psychospołeczne mogą odgrywać jakąś rolę w powstawaniu chorób, ale to jest raczej rola pośrednicząca, wymagająca głębszego zbadania, szczególnie w obrębie psychoneuroimmunologii. Aktualnie więc psychologowie zdrowia unikają terminu dolegliwość psychosomatyczna.Wrześniewski K. (1998) Meydcyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, psychologia medyczna, psychologia zdrowia czy psychologia chorego somatycznie? Nowiny Psychologiczne, 4/1998

Leczenie Psychosomatyczne Choroby znaczenie w Definicje leczenie C .