Słownik Dda. Leczenie dorosłe osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. DDA doświadczają.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dda

Co to znaczy DDA: Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to dorosłe osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. DDA doświadczają w dorosłym życiu trudności, których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodz. alkoholowej.Dzieci w rodzinach alkoholowych przeżywają sporo trudnych emocji: wstyd, poczucie winy, gniew, smutek i strach. Typowymi metodami radzenia sobie poprzez dzieci z rodzin alkoholowych z trudnymi emocjami są między innymi przesunięcie uczuć do podświadomości, pomniejszanie ich albo zaprzeczanie, nierozpoznawanie ich (nienazywanie) i mylenie z myślami.Do cech wspólnych dla DDA zalicza się między innymi: * lęk przed stratą kontroli
* lęk przed uczuciami
* lęk przed sytuacjami konfliktowymi
* nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności
* poczucie winy towarzyszące obronie siebie
* niemożność odprężenia się, pofolgowania sobie, odczucia przyjemności
* spory samokrytycyzm
* łatwość zaprzeczania
* trudności przeżywane w związkach intymnych
* przeżywanie rzeczywistości z pozycji ofiary
* mylenie miłości z litością
* skłonność do widzenia świata w czarno - białych barwach w przypadkach dużego napięcia psychicznego
* skłonność do biernego reagowania
* zdolność przetrwania w trudnych sytuacjachNie można zakładać, iż każde dziecko, które wyrośnie w rodzinie alkoholowej będzie się charakteryzowało opisanym ponad zespołem cech. Definicja DDA wspólnie z przypisywanym mu charakterystycznym zespołem cech, może jednak być pomocne dla osób, które doświadczają trudności spowodowanych doświadczeniami wyniesionymi z rodz. alkoholowej.
patrz także: ekipy DDAKinney J., Lepton G. (1996), Zrozumieć alkohol Warszawa: PARPA
Definicja Dysforia:
Co to jest przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością, zachowaniem agresywnym. Występuje między innymi w schizofreniii, depresji, czy po odstawieniu substancji psychoaktywnych. Termin dda co znaczy.
Definicja DSM-IV:
Co to jest Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition)Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane poprzez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku. Służą jako podstawa dda krzyżówka.
Definicja Drgawki Alkoholowe:
Co to jest zachodzące w okresie zespołu abstynencyjnego albo w konsekwencji intoksykacji alkoholem (albo innym środkiem psychoaktywnym).Drgawki alkoholowe chrakteryzuje strata przytomności i napięcie mięśni (z dda co to jest.
Definicja Dekompensacja:
Co to jest terminologii funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja" znaczy załamanie się przejściowej ròwnowagi osiągniętej poprzez chorą część organizmu w drodze mechanizmòw adaptacji.w dda słownik.

Leczenie Dda znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: