Słownik Dekompensacja. Leczenie funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja".
dekompensacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dekompensacja

Co to znaczy DEKOMPENSACJA: Zapożyczony z terminologii funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja" znaczy załamanie się przejściowej ròwnowagi osiągniętej poprzez chorą część organizmu w drodze mechanizmòw adaptacji.w zakresie psychiki, dzięki terminu „dekompensacja” zwykło się oznaczać stan krytyczny, spowodowany przez załamanie się zwykle użytkowanych, neurotycznych mechanizmòw obronnych podmiotu, ktòry znalazł się w nowej i trudnej do zniesienia sytuacji afektywnej. Poprzednia wrażliwość psychiczna podmiotu dochodzi wtedy do głosu. Słabość "Ja", efekty niedoboru afektywnego, a nawet tendencje psychotyczne zostają zreaktywowane.Na poziomie klinicznym, dekompensacja może przyjmować formę fobii, epizodycznego zaburzenia umysłowego, napadu delirium, albo somatyzacji. Powyższe symptomy mają przeważnie charakter przejściowy. Chociaż, dekompensacja neurotyczna może niekiedy ujawnić schowaną, glębszą patologię - znaczy to wòwczas start [strony:psychozy:203] albo innej chronicznej psychopatii. Otoczenie i postępowanie terapeutyczne mają w takim przypadku szczegòlnie ważne znaczenie.Dekompensacja psycho-neurotyczna u osòb starszych wyróżnia się specyficznymi cechami. Pojawia się ona regularnie wskutek przeniesienia do domu starcòw albo szpitala, po utracie wspòłmałżonka albo także po interwencji chirurgicznej spowodowanej złamaniem. Dekompensacja tu jest przejawem trudności, jakie mają osoby starsze z przystosowaniem się do sytuacji stresowej, ktòra wywołuje u nich załamanie się dotychczasowych mechanizmòw obronnych. Symptomy takiego stanu mogą być dość ostre. Należą do nich: przejściowe zaburzenia umysłowe, stany lękowe, dezorientacja w okresie i w przestrzeni, niedożywienie, odwodnienie, ostre stany regresji, napady melancholii albo histerycznej nadpobudliwości.Niektòrzy autorzy odròżniają dekompensację strukturalną (pacjent kompensuje sytuację urazową na poziomie struktury osobowości, co może przyjmować formę ostrego stanu depresyjnego, dezorganizacji psychosomatycznej, paranoi, i tak dalej) od dekompensacji behawioralnej, przejawiającej się jako gwałtowne przejście do czynu (zabòjstwo, pròba samobòjcza, i tak dalej).przyg. Jolanta Cackowska-Demirian
Definicja Dysforia:
Co to jest przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością, zachowaniem agresywnym. Występuje między innymi w schizofreniii, depresji, czy po odstawieniu substancji psychoaktywnych. Termin dekompensacja.
Definicja Disulfiram:
Co to jest aktywność dehydrogenazy aldehydowej, co w obecności alkoholu skutkuje nagromadzenie we krwi aldehydu octowego, co natomiast prowadzi do mocnych reakcji awersyjnych obejmujących zawroty głowy dekompensacja.
Definicja Dziecko Alkoholika (COA):
Co to jest najmniej jedno z rodziców jest albo było alkoholikiem. Początkowo koncentrowano się na wpływie alkoholizmu rodziców na dzieciństwo i moment dorastania dziecka. Od lat osiemdziesiątych istotne stało dekompensacja.
Definicja Detoksykacja:
Co to jest po odstawieniu nadużywanych substancji psychoaktywnych. Jako procedura kliniczna to jest mechanizm bezpiecznego i skutecznego odstawiania substancji w sposób minimalizujący symptomy zespołu dekompensacja.

Leczenie Dekompensacja znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: