Słownik Depresja. Leczenie skutek obniżonego nastroju, straty zainteresowań i umiejętności do.
depresja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Depresja

Co to znaczy DEPRESJA: W depresji pacjent przeważnie cierpi na skutek obniżonego nastroju, straty zainteresowań i umiejętności do radowania się, wzmożonej męczliwości a co za tym idzie - minimalizuje się jego aktywność. Do regularnie spotykanych objawów należą: * osłabienie koncentracji i uwagi
* niska samoocena i mała wiara w siebie
* poczucie winy i małej wartości
* pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości
* myśli i gesty samobójcze
* pomniejszony apetytObjawy depresji wykazują duże zróżnicowanie międzyosobnicze. U nie wszystkich chorych na pierwszy plan wysuwa się lęk, dystres, podniecenie ruchowe, u innych natomiast widoczne są zaburzenia nastroju. Do określenia rozpoznania epizodu depresji konieczne jest stwierdzenie utrzymywania się zaburzeń poprzez przynajmniej dwa tygodnie.W przebiegu depresji występują także dobrze wyróżnione symptomy "somatyczne", do których zalicza się: * strata zainteresowań albo brak przyjemności przy wykonywaniu czynności, które zwykle sprawiały radość
* brak reaktywności emocjonalnej na wydarzenia, które zwykle sprawiają przyjemność
* budzenie się rano dwie i więcej godz. przedwcześnie
* wyraźne spowolnienie albo pobudzenie ruchowe
* wyraźna strata apetytu połączona z stratą przynajmniej 5% masy ciała pośrodku ostatniego miesiącaWystępowanie przynajmniej czterech z tych objawów jest warunkiem rozpoznania zespołu somatycznego.Pierwszy epizod depresyjny ustala się w kategoriach łagodnego, umiarkownego albo cięzkiego epizodu depresyjnego. Kolejne klasyfikowane są jako depresja nawracająca.w razie ciężkiej depresji mogą występować także symptomy psychotyczne w formie omamów albo urojeń, a również próby samobójcze.regulacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Definicja Dysforia:
Co to jest przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością, zachowaniem agresywnym. Występuje między innymi w schizofreniii, depresji, czy po odstawieniu substancji psychoaktywnych. Termin depresja.
Definicja DSM-IV:
Co to jest Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition)Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane poprzez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku. Służą jako podstawa depresja.
Definicja Delirium Tremens:
Co to jest patrz: majaczenie alkoholowe depresja.
Definicja Detoksykacja:
Co to jest po odstawieniu nadużywanych substancji psychoaktywnych. Jako procedura kliniczna to jest mechanizm bezpiecznego i skutecznego odstawiania substancji w sposób minimalizujący symptomy zespołu depresja.

Leczenie Depresja znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: