Definicja Benzyna. Co znaczy rodzajów paliwa używanego do zasilania silników spalinowych. Benzyna.
benzyna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Benzyna

Co znaczy BENZYNA: To jest jeden z głównych rodzajów paliwa używanego do zasilania silników spalinowych. Benzyna jest mieszaniną ciekłych węglowodorów parafinowych, naftenowych, aromatycznych i nienasyconych. To jest ciecz bezbarwna, łatwopalna, posiadająca charakterystyczny zapach. Benzynę produkuje się w rezultacie rektyfikacji ropy naftowej. Jej skład jest zależny od wyjściowego składu ropy i warunków rektyfikacji. Jest ona stosowana raczej jako paliwo do napędu silników o zapłonie iskrowym i jako rozpuszczalnik tłuszczów, lakierów i olejów (benzyna ekstrakcyjna).by poprawić jakość benzyny jako paliwa do silników dodawane są niewielkie ilości wybranych związków chemicznych. Do połowy lat 80 XX wieku przeważnie dodawany był czteroetylek ołowiu, wobec czego utworzone w ten sposób paliwo nazywało się etyliną. Miała ona jednak sporo mankamentów, jak np. emisja silnie toksycznych i rakotwórczych tlenków ołowiu. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych opracowywano nowy rodzaj benzyn - bezołowiowe. Dodaje się do nich węglowodory aromatyczne i tak zwany etery z ekipami aromatycznymi. Dzięki tym dodatkom efektywnie poprawia się liczba oktanowa. Związki te nie spalają się kompletnie w komorze silnika, wobec czego muszą być dopalane w katalizatorach montowanych w układzie wydechowym.

Definicja Blokada Mechanizmu Różnicowego:
Co to jest mechaniczne, które jest montowane w obudowie systemu różnicowego. Służy ono do ograniczenia bądź także całkowitej likwidacji różnicy prędkości obrotowej między kołami albo osiami. Urządzenie, które benzyna.
Definicja Belka Skrętna:
Co to jest zawieszenia pół-niezależnego, które oparte jest na wahaczach wleczonych. Są one połączone poprzecznie z belką skrętną, od której pochodzi nazwa tego typu konstrukcji. Belka skrętna jest elementem benzyna.
Definicja Bio-Diesel:
Co to jest pozwalające napędzać jednostki wysokoprężne, użytkowane w zastępstwie oleju napędowego. Pozyskiwane jest z łatwo dostępnych surowców odnawialnych jak tłuszcze zwierzęce albo roślinne. Bio-diesel może benzyna.
Definicja Blue & Me:
Co to jest będący owocem współpracy Fiat Auto i Microsoftu. Jest on montowany w najnowszej generacji samochodów włoskiego producenta. Za jego pomocą można bez odrywania rąk wydawać polecenia głosem, dzwonić benzyna.

Czym jest Benzyna znaczenie w Słownik na B .

  • Dodano:
  • Autor: