Słownik Iv Dsm. Leczenie Mental Disorders - Fourth Edition)Kryteria klasyfikacji zaburzeń.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Iv Dsm

Co to znaczy DSM-IV: (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition)Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane poprzez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku. Służą jako podstawa diagnozy chorób psychicznych. W podręczniku DSM-IV w okolicy mierników diagnostycznych uwzględniono również opis zaburzeń i wytyczne do terapii.
Innym sporym systemem klasyfikacyjnym użytkowanym w psychologii klinicznej i w psychiatrii jest mechanizm prezentowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Ostatniej rewizji DSM (DSM-IV) dokonano w celu skoordynowania terminologii z terminologią ICD-10.
patrz także: PsychologyNet.orgReber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 369). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Drink Standardowy:
Co to jest alkoholowego zawierająca w przybliżeniu tę samą liczba etanolu (w gramach), z wyjątkiem typu napoju. Za standardowy drink uważane jest 360 ml piwa, 120 ml wina albo 37 ml wódki. Każda z tych porcji dsm-iv.
Definicja Disulfiram:
Co to jest aktywność dehydrogenazy aldehydowej, co w obecności alkoholu skutkuje nagromadzenie we krwi aldehydu octowego, co natomiast prowadzi do mocnych reakcji awersyjnych obejmujących zawroty głowy dsm-iv.
Definicja Dwanaście Tradycji AA:
Co to jest działa wspólnota AA:1. Nasze wspólne dobro powinno być główne, wyzdrowienie każdego z nas zależy gdyż od jedności Anonimowych Alkoholików.2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest dsm-iv.
Definicja Drgawki Alkoholowe:
Co to jest zachodzące w okresie zespołu abstynencyjnego albo w konsekwencji intoksykacji alkoholem (albo innym środkiem psychoaktywnym).Drgawki alkoholowe chrakteryzuje strata przytomności i napięcie mięśni (z dsm-iv.

Leczenie Iv Dsm znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: