Słownik Iv Dsm. Leczenie Mental Disorders - Fourth Edition)Kryteria klasyfikacji zaburzeń.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Iv Dsm

Co to znaczy DSM-IV: (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition)Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane poprzez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku. Służą jako podstawa diagnozy chorób psychicznych. W podręczniku DSM-IV w okolicy mierników diagnostycznych uwzględniono również opis zaburzeń i wytyczne do terapii.
Innym sporym systemem klasyfikacyjnym użytkowanym w psychologii klinicznej i w psychiatrii jest mechanizm prezentowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Ostatniej rewizji DSM (DSM-IV) dokonano w celu skoordynowania terminologii z terminologią ICD-10.
patrz także: PsychologyNet.orgReber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 369). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Dekompensacja:
Co to jest terminologii funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja" znaczy załamanie się przejściowej ròwnowagi osiągniętej poprzez chorą część organizmu w drodze mechanizmòw adaptacji.w dsm-iv.
Definicja Disulfiram:
Co to jest aktywność dehydrogenazy aldehydowej, co w obecności alkoholu skutkuje nagromadzenie we krwi aldehydu octowego, co natomiast prowadzi do mocnych reakcji awersyjnych obejmujących zawroty głowy dsm-iv.
Definicja Detoksykacja:
Co to jest po odstawieniu nadużywanych substancji psychoaktywnych. Jako procedura kliniczna to jest mechanizm bezpiecznego i skutecznego odstawiania substancji w sposób minimalizujący symptomy zespołu dsm-iv.
Definicja Delirium Tremens:
Co to jest patrz: majaczenie alkoholowe dsm-iv.

Leczenie Iv Dsm znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: