Słownik Aa Kroków Dwanaście. Leczenie opierający na osiąganiu trzeźwości krokami. Dwanaście Kroków.
dwanaście kroków co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aa Kroków Dwanaście

Co to znaczy DWANAŚCIE KROKÓW AA: Program przygotowany poprzez AA, opierający na osiąganiu trzeźwości krokami. Dwanaście Kroków wywodzi się z praktycznych doświadczeń pierwszych członków AA, związanych z ich działaniami na rzecz osiągnięcia trzeźwości. Realizacja Kroków wymaga od członków wspólnoty działania i jest długotrwałym procesem. Traktowane poważnie dają szansę na dokonanie ogromnych zmian.Dwanaście Kroków:1. Przyznaliśmy, iż jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, iż przestaliśmy kierować własnym życiem.2. Uwierzyliśmy, iż Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.6. Staliśmy się kompletnie gotowi, by Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, by usunął nasze braki.8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, niezależnie od tych przypadków, gdy zraniłoby to ich albo innych.10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, i o siłę do jej spełnienia.12. Przebudzeni duchowo w wyniku tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i użytkować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.Poszczególne kroki pozwalają na zidentyfikowanie alkoholu jako jedynego winowajcy, odnajdywanie oparcia w jakimś czynniku zewnętrznym — Sile Wyższej, która ma pomóc w odwrocie od dotychczasowego życia. Kroki wskazują również na sposobność odejścia od alkoholu jako czynnika rządzącego dotychczasowym życiem i poznaniu błędów w myśleniu i działaniu alkoholika, co pozwala wzmacniać i rozwijać cechy pozytywne. Sposób kroków uświadamia alkoholikowi, jak bardzo jest przyzwyczajony do swych starych, nawet patologicznych zachowań, lecz daje nadzieję, iż przemiana osobowości jest możliwa; służy również przypomnieniu sobie wyrządzonych krzywd i znalezieniu metody zadośćuczynienia. Rolą ostatnich kroków jest podtrzymywanie procesu trzeźwienia.aktualnie istnieją również inne organizacje polegające się na programie Dwunastu Kroków, zorientowane na różne problemy osobowościowe (na przykład: Anonimowi Neurotycy), behawioralne i międzyludzkie (na przykład: Anonimowi Narkomani, Anonimowi Hazardziści).
patrz także: Dwanaście tradycji AA, Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Al-AteenLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Kinney J., Lepton G. (1996), Zrozumieć alkohol (s.213-215). Warszawa: PARPA
Definicja Drink Standardowy:
Co to jest alkoholowego zawierająca w przybliżeniu tę samą liczba etanolu (w gramach), z wyjątkiem typu napoju. Za standardowy drink uważane jest 360 ml piwa, 120 ml wina albo 37 ml wódki. Każda z tych porcji dwanaście kroków aa.
Definicja Dysforia:
Co to jest przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością, zachowaniem agresywnym. Występuje między innymi w schizofreniii, depresji, czy po odstawieniu substancji psychoaktywnych. Termin dwanaście kroków aa.
Definicja Dysleksja:
Co to jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych dwanaście kroków aa.
Definicja Drgawki Alkoholowe:
Co to jest zachodzące w okresie zespołu abstynencyjnego albo w konsekwencji intoksykacji alkoholem (albo innym środkiem psychoaktywnym).Drgawki alkoholowe chrakteryzuje strata przytomności i napięcie mięśni (z dwanaście kroków aa.

Leczenie Aa Kroków Dwanaście znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: